png

題目:學與教的轉型:運用繪本和電子資源促進幼兒全面發展

計劃目的:

  • 運用繪本和資訊科技促進兒童全面發展
  • 探討當前學前教師與幼兒家長對於使用繪本的看法與實踐經驗
  • 豐富學前教師關於如何在幼兒教學中使用繪本的知識及策略
  • 為幼教機構提供探究式繪本學習的實踐建議

研究團隊

首席研究員:

vivienne 梁衞文博士     電話:(852) 29487565       電郵: wmleung@eduhk.hk

 

han 韓重惠博士      電話:(852) 29487531       電郵: han@eduhk.hk

 

研究助理: